Aktualności


XXXIX Sesja Rady Gminy Oporów

Data:
Kategoria: Wydarzenia

Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2017r /czwartek/ o godz. 12.00 w Szkole  Podstawowej  w  Oporowie odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Oporów.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD XXXIX SESJI ;

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej Gminy Oporów na  lata 2017-2020
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonywania zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Nr XXIII/112/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Oporów na  lata 2018-2021r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
 10. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Oporów.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zakończenie posiedzenia.