UCHWAŁA NR XXII/105/20 RADY GMINY OPORÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAMIŃSKA DorotaX
KAWCZYŃSKI MichałX – –
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK-Wiwała Agnieszka
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK Andrzej X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

UCHWAŁA NR XXII / 104 / 20 RADY GMINY OPORÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oporów a Gminą Żychlin dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAMIŃSKA DorotaX
KAWCZYŃSKI MichałX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK-Wiwała Agnieszka – –
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK Andrzej X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

UCHWAŁA NR XXII/103/20 RADY GMINY OPORÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAMIŃSKA DorotaX
KAWCZYŃSKI MichałX – –
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK-Wiwała Agnieszka – –
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK Paweł X
SZCZEPANIAK Andrzej X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

UCHWAŁA NR XXII/102/20 RADY GMINY OPORÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAMIŃSKA DorotaX
KAWCZYŃSKI MichałX – –
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK-Wiwała Agnieszka
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK Andrzej X
TARCZYŃSKI Mariusz X
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

 

UCHWAŁA NR XXII/101/20 RADY GMINY OPORÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego na rok
2021

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAMIŃSKA DorotaX
KAWCZYŃSKI MichałX – –
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK-Wiwała Agnieszka
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK AndrzejX
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

 

UCHWAŁA NR XXII/100/20 RADY GMINY OPORÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy i zmiany Uchwały Nr XIV/58/19 z dn. 30.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAMIŃSKA DorotaX
KAWCZYŃSKI MichałX – –
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK-Wiwała Agnieszka
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK Andrzej X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

 

UCHWAŁA NR XXII/99/20 RADY GMINY OPORÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oporów.”

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAMIŃSKA DorotaX
KAWCZYŃSKI MichałX – –
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK-Wiwała Agnieszka
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK Andrzej X
TARCZYŃSKI Mariusz X
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

UCHWAŁA Nr XXII/98/20 RADY GMINY OPORÓW z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAMIŃSKA DorotaX
KAWCZYŃSKI MichałX – –
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK-Wiwała Agnieszka
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK Andrzej X
TARCZYŃSKI Mariusz X
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX