UCHWAŁA NR XVIII/88/20 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oporów.”

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAMIŃSKA DorotaX
KAWCZYŃSKI MichałX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK-Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK Paweł X
SZCZEPANIAK Andrzej X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

UCHWAŁA NR XVIII/89/20 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAMIŃSKA DorotaX
KAWCZYŃSKI MichałX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK-Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK Paweł X
SZCZEPANIAK Andrzej X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

UCHWAŁA NR XVIII/90/20 z dnia 31 lipca 2020 r.  w sprawie zmiany uchwały II/5/18

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAMIŃSKA DorotaX
KAWCZYŃSKI MichałX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK-Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK Paweł X
SZCZEPANIAK Andrzej X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX

 

UCHWAŁA NR XVIII/91/20 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAMIŃSKA DorotaX
KAWCZYŃSKI MichałX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK-Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa AnnaX
STASIAK Paweł X
SZCZEPANIAK Andrzej X
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef JacekX
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI DanielX