Aktualności


XL Sesja Rady Gminy Oporów

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2018 /środa/ o godz. 10.00 w Szkole  Podstawowej  w  Oporowie odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Oporów.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD XL SESJI; 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Interpelacje i zapytania.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXXVI/155/2006 z dnia 23 marca 2006r w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oporowie
  5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonywania zmian w  budżecie  gminy oraz  w  sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/170/2017 z dnia 28 grudnia  2017r w sprawie uchwalenia  budżetu gminy na 2018 rok.
  6. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Oporów.
  7. Zapytania i wolne wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia.