Wyniki głosowań XI Sesji Rady Gminy Oporów z dnia 30.09.2019

Uchwała Nr XI/44/19 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/129/2009 Rady Gminy Oporów z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI Michał – nieobecny
KIEŁBASA WłodzimierzX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa Anna X
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK AndrzejX
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef Jacek X
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI Daniel X
WORKOWSKA AnitaX

 

 

Uchwała Nr XI/45/19 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórzewie

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI Michał – nieobecny
KIEŁBASA WłodzimierzX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa Anna X
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK AndrzejX
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef Jacek X
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI Daniel X
WORKOWSKA AnitaX

 

Uchwała Nr XI/46/19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI Michał – nieobecny
KIEŁBASA WłodzimierzX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa Anna X
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK AndrzejX
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef Jacek X
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI Daniel X
WORKOWSKA AnitaX

 

Uchwała Nr XI/47/19 w sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Oporów

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI Michał – nieobecny
KIEŁBASA WłodzimierzX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa Anna X
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK AndrzejX
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef Jacek X
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI Daniel X
WORKOWSKA AnitaX

 

Uchwała Nr XI/48/19 w sprawie dokonywania  zmian  w  budżecie  gminy i zmiany  Uchwały Nr III/16/18 z dnia 28 grudnia  2018r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Nazwisko i imięZaPrzeciwWstrzymał się
BISIOREK MirosławX
KAWCZYŃSKI Michał – nieobecny
KIEŁBASA WłodzimierzX
KRAŚKIEWICZ MarcinX
LASKA Bogumiła JaninaX
MACIEJEWSKI JulianX
MATUSIAK Wiwała AgnieszkaX
PRUSZKOWSKA Ewa Anna X
STASIAK PawełX
SZCZEPANIAK AndrzejX
TARCZYŃSKI MariuszX
TRACZYK Józef Jacek X
TRYBULSKI AndrzejX
WIŚNIEWSKI Daniel X
WORKOWSKA AnitaX