Aktualności


Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Oporów, dnia 21 października 2019r.

G.6232.2.2019

INFORMACJA

        Wójt Gminy Oporów, informuje, iż Gmina Oporów planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej„ ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym Gmina przystępuje do sporządzenia inwentaryzacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Inwentaryzacja prowadzona będzie poprzez przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od rolników.

Rolnicy zainteresowani udziałem w Programie proszeni są o składanie formularzy wraz z klauzula RODO w terminie do dnia 31 października 2019r. w Urzędzie Gminy Oporów , pokój nr 3 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej gmina@oporow.pl.

Formularze dostępne są w Urzędzie Gminy Oporów , pokój nr 3 oraz na stronie internetowej : www.oporow.pl.

Zgodnie z Programem rolnicy zobowiązani będą do dostarczenia odpadów w wyznaczonym terminie do miejsca wskazanego przez Gminę Oporów.

Gmina realizowała będzie zadanie pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz po przeprowadzeniu wyboru wykonawcy zadania.

 

Wójt Gminy
Robert Pawlikowski

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy