Referat Gospodarczy


Inspektor d/s działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska

  • Barbara Saramonowicz
  • Tel. 24 383-11-54
  • pokój nr. 3

Inspektor d/s budownictwa i gospodarki komunalnej

  • Zygfryd Chilewski
  • tel. 24 383 11 54
  • Pokój nr. 3