WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Wójt Gminy Oporów podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), że niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy Oporów przeznaczone zostały do sprzedaży.


Nieruchomości oznaczone działkami:

  • - nr 82/14 o pow. 0,05 ha, KW LD1K/00030312/1, obręb Oporów, wartość 5.700,00 zł
  • - nr 13/3 o pow. 0,15 ha, KW LD1K/00013401/7, obręb Kurów Parcel, wartość 10.260,00 zł


Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od 27 maja 2011 r. do 16 czerwca 2011 r. Informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu została podana w formie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu. Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Oporów.Pobierz oryginalną treść ogłoszenia