Aktualności


„Świetlica-integracja”

Data:
Kategoria: Dofinansowania

 

W dniu 19 czerwca  2019 r. została podpisana umowa między  Województwem Łódzkim a Gminą Oporów w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2019 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Dotację celową otrzymano dla miejscowości  Pobórz na realizację projektu pn. „Świetlica-integracja”. W ramach projektu zaplanowano m.in. remont świetlicy- zakup drzwi i okien, malowanie, założenie terakoty oraz zakup wyposażenia (stoły, krzesła, piecyka). Mieszkańcy przeprowadzą remont świetlicy. Na zakończenie projektu zorganizują spotkanie integracyjne.

Wartość całkowita projektu: 12 450,00 zł, przyznana kwota dotacji 9 250,00 zł.