Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie października 2018- czerwca 2019, a jej celami szczegółowymi są:

 • Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami POPŻ
 • Przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymywania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ
 • Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włącznie społeczne.

Kryteria kwalifikowalności i sposób kwalifikacji

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/ rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028zł dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
  • OPS-y wydają osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazują organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy z PO PŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób,
  • OPR/OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej korzystając z zał. nr 5 część B wytycznych. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem zał. nr 5 część A są przekazywane do właściwego ośrodka pomocy społecznej, który potwierdza kwalifikowalność do przyznania pomocy. Oświadczenia o dochodach zał. nr 5 część B przechowywane są we właściwym ośrodku pomocy społecznej. OPS na ich podstawie wystawia skierowania, które są przekazywane do OPR/OPL lub listy osób zakwalifikowanych.
  • OPR/OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w PO PŻ na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 6 do wytycznych.

Zasady przekazywania artykułów spożywczych:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
  1. Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skald zestawu. Zestaw artykułów spożywczych obejmuje: buraczki wiórki, cukier biały, fasola biała, filet z makreli w oleju, groszek z marchewką, gulasz wieprzowy z warzywami, herbatniki maślane, kasza gryczana, koncentrat pomidorowy, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, mleko UHT, olej rzepakowy, pasztet wieprzowy, powidła śliwkowe, ryż biały, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona.
  2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]
 1. Paczki będą wydawane osobom potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji.
 2. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 3. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 4. Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

 

Propozycja zestawu artykułów spożywczych w podprogramie 2018 na jedna osobę

L.P.ASORTYMENTopakowań na osobę (szt)waga opakowania    (kg)łączna waga produktu (kg)
1buraczki wiórki30,351,05
2cukier biały414
3fasola biała90,43,6
4filet z makreli w oleju100,171,7
5groszek z marchewką90,43,6
6gołąbki w sosie pomidorowym20,851,7
7herbatniki maślane40,20,8
8kabanosy wieprzowe30,120,36
9kasza gryczana30,51,5
10koncentrat pomidorowy100,161,6
11makaron jajeczny90,54,5
12makaron kukurydziany bezglutenowy10,50,5
13miód wielokwiatowy10,40,4
14mleko UHT717
15olej rzepakowy414
16pasztet wieprzowy40,160,64
17powidła śliwkowe60,31,8
18ryż biały313
19ser podpuszczkowy dojrzewający60,42,4
20szynka drobiowa100,33
21szynka wieprzowa mielona70,32,1
RAZEM49,25

 

Składanie skarg przez osoby najbardziej potrzebujące:

W sprawie składania przez osoby najbardziej potrzebujące uwag lub skarg, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji prosimy o kontakt:

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana

adres: 92 – 230 Łódź Al. Piłsudskiego 150/152

tel. (42) 674 18 53

Działania Towarzyszące

W związku z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Bank Żywności w Łodzi realizuje Działania Towarzyszące. Są to cykliczne działania oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które na celu mają włączenie społeczne tych osób.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

Na warsztatach w ramach Działań Towarzyszących będą poruszane takie tematy jak:

 • Dietetyka

– proste sposoby na wykorzystanie produktów spożywczych POPŻ Podprogram 2018- podpowiemy jakie proste, tanie potrawy można wykonać na bazie tych produktów

 

 

 

– dietetyka podstawowa- zapoznanie z podstawowymi zasadami prawidłowego odżywiania i stylu życia (aktywna forma, praca w grupach)

– zdrowe i tanie odżywianie- praktyczne wskazówki dotyczące komponowania tanich, zdrowych posiłków oraz racjonalnych zakupów

– żywienie w chorobach- praktyczne wskazówki jak powinny odżywiać się osoby cierpiące na dane jednostki chorobowe

– żywienie dzieci i młodzieży- wskazówki dotyczące żywienia dzieci i młodzieży z podziałem na grupy wiekowe

– jak czytać etykiety spożywcze- praktyczna nauka czytania etykiet spożywczych

– psychodietetyka- psychologiczne podejście do odżywiania, zwiększenie świadomości wpływu czynników psychicznych na zachowania żywieniowe

– właściwości ziół i przypraw- praktyczna nauka właściwości zdrowotnych i zastosowania popularnych ziół i przypraw

– niemarnowanie żywności- jak postępować, aby nie marnować żywności, umiejętnie wykorzystywać resztki z posiłków, odpowiednio układać produkty w lodowce, aby przedłużyć ich trwałość

– porady indywidualne- indywidualne konsultacje żywieniowe, analiza składu ciała

 •  Kulinaria

-umiejętność praktycznego wykorzystania produktów spożywczych otrzymywanych w PO PŻ Podprogram 2018, przygotowywanie prostych, tanich i smacznych dań na bazie w/w produktów, urozmaicenie domowego menu.

 

W związku z realizacją Działań Towarzyszących PO PŻ 2014-2020 na terenie województwa łódzkiego poszukujemy edukatora, który przeprowadziłby warsztaty kulinarne dla beneficjentów Programu na terenie gminy Opoczno. Załączamy zapytanie ofertowe oraz załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.