Aktualności


Dofinansowania Data publikacji 30 maja 2017

DOTACJA DLA SOŁECTW

W dniu 30 maja 2017 Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2017 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań czytaj dalej…

Gospodarka odpadami

Czytaj dalej

Zielone Miasto 2040

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Czytaj dalej