Na terenie Gminy Oporów znajdują się dwie placówki oświatowe

 

Zespół Szkół w Oporowie


Zespół Szkół w Oporowie


Zespół Szkół w Szczycie


Zespół Szkół w Szczycie