Robert Zbigniew Pawlikowski

Tel. 24 383 11 50
Fax. 24 383-11-51

Przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz.: 14:00 – 16:00.

W przypadku nieobecności Wójta interesantów przyjmuje Sekretarz Gminy.

Komórką organizacyjną przyjmującą i koordynującą rozpatrywanie skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Oporów jest referat organizacyjny – Piętro budynku, pokój nr 9