Aktualności


„OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI – EDYCJA II” 2018-2019

Data:
Kategoria: Dofinansowania

Gmina Oporów otrzymała dotację  w  wysokości 264.224,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.  „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Oporów” realizowanego na terenie Gminy Oporów. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wymiany starego źródła ciepła na nowy.

Projekt obejmuje ważne dla wiejskiej gminy problemy emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności pyłów PM 2,5 , PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza, poprzez dofinansowanie zadań polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach/ lokalach mieszkalnych na terenie gminy  na nowe źródła ciepła zgodne z wymogami programu.

www.zainwestujwekologie.pl