Aktualności


Nowy dach na świetlicy w Świechowie

Data:
Kategoria: Dofinansowania

Gmina Oporów podpisała  umowę z  Województwem Łódzkim na podstawie, której Województwo Łódzkie przekaże Gminie Oporów  pomoc finansową, w formie dotacji celowej, w wysokości 10 000,00 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie majątkowych zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą „Nowy dach na świetlicy w Świechowie” zgłoszonego przez sołectwo Świechów realizowanego w miejscowości Świechów o wartości całkowitej 26 567,54 złotych.

W ramach projektu zaplanowano wymianę poszycia dachowego na budynku świetlicy w Świechowie.