Aktualności


Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Data:
Kategoria: Bez kategorii

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  SPRZEDAŻY POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY OPORÓW

Wójt Gminy Oporów podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), że niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy Oporów przeznaczone zostały do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Pobórz oraz Mnich

Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od 23 sierpnia 2019 r. do 12 września 2019 r.

Informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu została podana w formie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Oporów.

 

Oporów, dnia 23 sierpnia 2019 roku

Sporządziła: T. Pałczyńska