Aktualności


Nasza świetlica, nasze miejsce spotkań – remont świetlicy w Kurowie

Data:
Kategoria: Dofinansowania

W dniu 13 lipca 2020 r. została podpisana umowa miedzy Województwem Łódzkim a Gminą Oporów na podstawie, której Województwo Łódzkie przekaże Gminie Oporów pomoc finansową, w formie dotacji celowej, w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie majątkowych zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą „Nasza świetlica, nasze miejsce spotkań – remont świetlicy w Kurowie, zgłoszonego przez Sołectwo Kurów-Wieś realizowanego w miejscowości Kurów -Wieś o wartości  całkowitej 10 500,00 złotych.

W ramach projektu zaplanowano m.in. założenie terakoty na pow. ok. 75 m2, wyremontowanie toalet oraz pomalowanie pomieszczeń.