Aktualności


Kultura pod dachem

Data:
Kategoria: Dofinansowania

Gmina Oporów podpisała  umowę z  Województwem Łódzkim na podstawie, której Województwo Łódzkie przekaże Gminie Oporów  pomoc finansową, w formie dotacji celowej, w wysokości 10 000,00 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie majątkowych zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą „Kultura pod dachem” zgłoszonego przez sołectwo Oporów realizowanego w miejscowości Oporów o wartości całkowitej 12 000,00 złotych.

W ramach projektu zaplanowano wymianę poszycia dachowego (usługa)  na budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Oporowie.