Aktualności


Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Data:
Kategoria: Bez kategorii
Drodzy mieszkańcy     

serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w etapie wojewódzkim konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” skierowanego do adresatów
z terenu województwa łódzkiego.
Przedsięwzięcie realizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przy współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów.

Ideą konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców oraz korzystnie wpływają na warunki życia na wsi. Celem konkursowej promocji  oraz prezentacji nagrodzonych i wyróżniających się zgłoszeń będzie m.in.:

– upowszechnienie wiedzy oraz informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego,

– krzewienie dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, prezentacja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego,

– popularyzowanie w środowiskach wiejskich informacji i  wiedzy w zakresie możliwości, jakie stworzyło wejście w życie ustawy o funduszu sołeckim.

 

Etap wojewódzki konkursu „FUNDUSZ SOŁECKI – NAJLEPSZA INICJATYWA” skierowany jest do wszystkich sołectw, które na przestrzeni lat 2010–2017 zrealizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych
w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. Ważne jest jednak, aby pieniądze przekazane z  funduszu sołeckiego oraz suma środków stanowiących wkład własny sołectwa nie były mniejsze mniejszy niż 50 % wartości zgłoszonego przedsięwzięcia.

 

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe i terminowe złożenie bądź przesłanie formularza zgłoszeniowego, zawierającego opis projektu wraz
z wymaganymi załącznikami do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

 

Pełna treść regulaminu konkursu wraz z niezbędnymi załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego:

 

https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-%E2%80%9Efundusz-so%C5%82ecki-%E2%80%93-najlepsza-inicjatywa%E2%80%9D

 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa 10 stycznia 2018 r.  – decyduje data wpływu do Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. 

 

 

 

Komisja Konkursowa wyłoni laureatów I-III miejsca, którzy zostaną nagrodzeni.

 

Laureat I-go miejsca etapu wojewódzkiego jest nominowany do etapu ogólnopolskiego konkursu realizowanego  przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, którego rozstrzygnięcie nastąpi w marcu 2018 r.