Aktualności


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KLĘSKI SUSZY

Data:
Kategoria: Ochrona środowiska

Oporów, dnia 27 września 2018 r

URZĄD GMINY OPORÓW

OPORÓW 25,99-322 OPORÓW

 

G.6122.2.2018

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KLĘSKI SUSZY

 

W związku z długotrwałą suszą występującą na terenie Gminy Oporów informujemy zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosków do Urzędu Gminy Oporów o szacowanie strat – w terminie do dnia 3.10.2018r.

Zgodnie z wytycznymi Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi do wniosku o oszacowanie szkód należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności na bieżący rok składanych do ARiMR.

Do wniosku należy dołączyć wydruk złożony w ARiMR wniosku o przyznanie płatności na rok 2018.

 

Dodatkowo Urząd Gminy Oporów informuje, iż zgodnie z bieżącymi komunikatami Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowego Instytutu Badawczego zagrożenie suszą na terenie Gminy Oporów dotyczy:

  1. Kategoria glebowa II –  gleby lekkie (piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty) następujących upraw: burak cukrowy.

 

Wzór wniosku o oszacowanie szkód można pobrać na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Urzędu Gminy Oporów.

 

 

Wójt Gminy-Robert Pawlikowski