Przewodniczący Rady
Kraśkiewicz Marcin

Z-ca Przewodniczącego
Workowska Anita

Członkowie Rady Gminy
Markus Elżbieta
Józef Kuras
Pruszkowska Ewa
Bisiorek Mirosław
Kowalski Grzegorz
Matusiak-Wiwała Agnieszka
Szczepaniak Tomasz
Kawczyński Michał
Wiśniewski Daniel
Maciejewski Julian
Szwejda Daniel Stefan
Kiełbasa Włodzimierz
Szafran Paweł