Kadencja 2018-2023

Przewodniczący Rady
Kraśkiewicz Marcin

Z-ca Przewodniczącego
Wiśniewski Daniel

Członkowie Rady Gminy
BISIOREK Mirosław
KAWCZYŃSKI Michał
KIEŁBASA Włodzimierz
LASKA Bogumiła Janina
MACIEJEWSKI Julian
MATUSIAK Wiwała Agnieszka
PRUSZKOWSKA Ewa Anna
STASIAK Paweł
SZCZEPANIAK Andrzej
TARCZYŃSKI Mariusz
TRACZYK Józef Jacek
TRYBULSKI Andrzej
WORKOWSKA Anita