W Oporowie dbamy o kulturę i naszą przeszłość
W dniu 13 lipca  2020 r. została podpisana umowa między  Województwem Łódzkim a Gminą Oporów na podstawie, której Województwo Łódzkie
Read more.
Nasza świetlica, nasze miejsce spotkań – remont świetlicy w Kurowie
W dniu 13 lipca 2020 r. została podpisana umowa miedzy Województwem Łódzkim a Gminą Oporów na podstawie, której Województwo Łódzkie przekaże
Read more.
„Zdalna Szkoła+” kolejne komputery dla uczniów
Gmina Oporów złożyła kolejny wniosek w ramach projektu „Zdalna szkoła+” na sfinansowanie zakupu laptopów oraz oprogramowań dla uczniów, którzy nie
Read more.
EDUKACJA EKOLOGICZNA – „EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ”
Gmina Oporów otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w  wysokości 49 940,00 zł
Read more.
„Modernizacja stadionu szkolnego we wsi Szczyt”
  W dniu 19 czerwca  2019 r. została podpisana umowa między  Województwem Łódzkim a Gminą Oporów w sprawie udzielenia z
Read more.
„Świetlica-integracja”
  W dniu 19 czerwca  2019 r. została podpisana umowa między  Województwem Łódzkim a Gminą Oporów w sprawie udzielenia z
Read more.
„Wspólne działanie łączy pokolenia”
W dniu 19 czerwca  2019 r. została podpisana umowa między  Województwem Łódzkim a Gminą Oporów w sprawie udzielenia z budżetu
Read more.
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) na terenie Gminy Oporów. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Oporów. Przebudowa stacji uzdatniania
Gmina Oporów  otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni
Read more.
EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Gmina Oporów ma udzieloną dotację do kwoty 20.600,00 zł, nie więcej niż 90% wartości kosztu całkowitego zadania z Wojewódzkiego Funduszu
Read more.
„OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI – EDYCJA II” 2018-2019
Gmina Oporów otrzymała dotację  w  wysokości 264.224,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację
Read more.