Aktualności


Informacja

Data:
Kategoria: Prawo

Urząd Gminy Oporów informuje, że został sporządzony spis osób uprawnionych do udziału w wyborach  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyboru wójtów, zarządzonych na  21 października 2018 r. Spis jest udostępniony do wglądu od 01  października 2018 r. do 16 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Oporów, pok. 6, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz 7:30 do godz 15:30.