Aktualności


Informacja Wójta Gminy

Data:
Kategoria: Bez kategorii

WÓJT GMINY OPORÓW
INFORMUJE, ŻE ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANEGO ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO WYWOŁANEGO ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA SARS – COV- 2, CZASOWO WSTRZYMUJE SPIS STANU WODOMIERZY NA TERENIE GMINY OPORÓW.

W trosce o zdrowie mieszkańców Wójt Gminy Oporów zwraca się z prośbą o podawanie stanu wodomierzy do dnia 16.10.2020r.:
• telefonicznie, pod numerem telefonu : 24 383-11-80
• drogą mailową na adres : gmina@oporow.pl

Odbiorcom, którzy nie podadzą w wyznaczonym terminie stanu wodomierza zostanie wystawiona faktura na podstawie średniego zużycia wody z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Wpłaty należy dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej bądź w placówkach bankowych na konto Urzędu Gminy Oporów o numerze
53 9021 1021 0200 5890 2002 0001