Aktualności


Informacja dot. opłaty za gospodarowanie odpadami

Data:
Kategoria: Ochrona środowiska

Wójt Gminy Oporów informuje, iż w związku z wejściem w życie Uchwały Rady Gminy Oporów Nr XIV/61/19 z dnia 30 grudnia 2019 r, w której zwalnia się w części 4 % z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z tego zwolnienia są obowiązani złożyć nową Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 28 lutego 2020 roku.

Druki deklaracji do pobrania:
DEKLARACJA grudzień 2019 zamieszkałe – format *.docx

DEKLARACJA grudzień 2019 zamieszkałe – format *.pdf