Aktualności


Informacja

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Urząd Gminy Oporów informuje, iż w dniu 04 czerwca 2019r. od godz. 7.00 do godz. 24.00 nie będzie wody, w pozostałe dni począwszy od dnia 05 czerwca 2019r. do 30 czerwca 2019r. mogą nastąpić przerwy w dostarczaniu wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Oporowie  w związku z pracami modernizacyjnymi w Stacji.

W związku z powyższym zakazuje się podlewania ogródków i nawadniania gruntów rolnych oraz zabrania się pobierania wody z Hydrantów PPŻ.

W przypadku nie przestrzegania powyższego zakazu nakładane będą kary administracyjne.