OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 10 listopada 2016 r. do dnia 28 listopada 2016 r.
2. Konsultacje obejmują obszar całej Gminy Oporów.
3. Projekt strategii dostępny będzie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Oporów bip.oporow.pl (w zakładce konsultacje społeczne) oraz na stronie www.oporow.pl (w zakładce aktualności) pod hasłem Strategia Rozwoju Gminy Oporów 2017-2022 oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Oporów (pok. nr 8) oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oporowie.

4. Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone będą w formie:
1) otwartych spotkań z mieszkańcami:
a) w dniu 14 listopada 2016 r. o godz. 12.00 - świetlica wiejska w Mnichu-Ośrodku
b) w dniu 14 listopada 2016 r. o godz. 14.00 - Zespół Szkół w Szczycie
c) w dniu 15 listopada 2016 r. o godz. 12.00 – Gminna Biblioteka Publiczna w Oporowie
d) w dniu 15 listopada 2016 r. o godz. 14.00 - świetlica wiejska w Świechowie
2) zbierania opinii, uwag i propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną, na formularzu konsultacyjnym, który będzie można pobrać ze strony internetowej bip.oporow.pl (zakładka konsultacje społeczne) oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Oporów (pok. Nr 8) i Gminnej Bibliotece Publicznej w Oporowie

5. Formularze konsultacyjne należy składać:
a) drogą elektroniczną na adres gmina@oporow.pl (w tytule e-maila należy wpisać „Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Oporów na lata 2017 - 2022”)
b) do skrzynek znajdujących się w Urzędzie Gminy Oporów: (pokój nr 8) oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oporowie

6. Opinie, uwagi i propozycje, które wpłyną po dniu 28 listopada 2016 r. nie będą rozpatrywane.
Dodano 25 Paz 2016 przez admin
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews