XXVII Sesja Rady Gminy
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD XXVII SESJI ;

1. Otwarcie obrad
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Interpelacje i zapytania
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXVI/113/2013 z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok oraz w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy
5. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Oporow w roku 2014 środków stanowiących Fundusz Sołecki
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oporów.”
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oporów w 2013 roku”.
8. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Gminy Oporów
9. Zapytania i wolne wnioski
10. Zakończenie posiedzenia.
Dodano 19 Mar 2013 przez admin
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews