Odpady

INFORMACJA

Urząd Gminy Oporów umożliwia przesłanie Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez platformę ePUAP.
W tym celu należy się zalogować na paltformie ePUAP.gov.pl oraz wybrać z klasyfikacji terytorialnej -> woj. łódzkie, -> pow. kutno, -> gmina Oporów. Następnie należy wybrać formularz deklaracjiUrząd Gminy Oporów informuje, iż Firmą odbierająca odpady komunalne od osób zamieszkałych od 1 lipca 2013r. jest Przedsiębiorstwo EKO SERWIS Sp. z o.o, ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno.

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych znajduje się w Krzyżanowsku, gmina Krzyżanów.


Osiągnięty Recykling

Zasady segregacji odpadów

Harmonogram odbioru odpadów na 2017 rok