Historia Gminy Oporów

Oporów posiada odległe tradycje dziejowe. Pierwsza wzmianka o Oporowie pochodzi z 1357 r. Wieś należała do rodu Oporowiskich, którego najwybitnieszym przedstawicielem był Władysław Oporowski, jeden z najbardziej wpływowych polityków na dworze pierwszych Jagiellonów. Był on fundatorem miejscowego kościoła oraz budowniczym zamku.Baraki przed bramą zamku Obydwa obiekty powstały w XV w. należą do najcenniejszych zabytków architektury gotyckiej w tej części kraju. Zamek uważany jest powszechnie za najlepiej zachowaną rezydencję rycerską w Polsce. Obecnie mieści się w nim Muzeum Stylowych Wnętrz z cenną kolekcją mebli, sreber, porcelany, obrazów oraz zbroi. W latach 40. XVII w. w klasztorze oporowskim przebywał ks. Augustyn Kordecki, późniejszy przeor i bohaterski obrońca Jasnej Góry. Na miejscowym cmentarzy zachowało się kilka cennych nagrobków rodziny Orsettich oraz kapliczka bł. Stanisława z Oporowa.

Ponadto na terenie gminy Oporów warto zobaczyć zabytki Mnicha - zespół kościelny z XVI-wieczną świątynią i pieknym, renesansowym nagrobkiem Stefana Kucieńskiego oraz zespół dworski z XIX stulecia. Zespoły parkow0-pałacowe zachowały się w Szczycie, Świechowie i Poborzu, gdzie okazały dwór zaprojektował znany archtekt Apoloniusz Nieniewski. W lasach pod Mnichem cmentarzysko kurhanowe z okresu rzymskiego (I-IV w. ne).

Z terenu gminy Oporów pochodziło kilka zasłużonych postaci polskiej kultury. W Oporowie urodzili się Maria Napieralska (1869-1896) - literatka, zaprzyjaźniona z Elizą Orzeszkową i Roman Tadeusz Wilkanowicz (1886-1933)-poeta i dziennikarz. W mnichu urodził się Ludwik Płoskajkiewicz (1850-1926) - kompozytor i dyrygent, zaś w pobliskim Golędzkim Leon Stępowski (1852-1914)-aktor, poeta, pamiętnikarz