Charakterystyka Gminy Oporów

 

mapa

Gmina Oporów ma charakter rolniczy, przeważa produkcja roślinna i zwierzęca, na blisko 3000 hektarów uprawia się głównie pszenicę i jęczmień, poza tym buraki cukrowe, ziemniaki i rośliny strączkowe. w produkcji zwierzęcej przeważa chów bydła i trzody chlewnej. Na terenie gminy nie ma żadnego przemysłu, stąd jest to teren przyjazny ekologicznie. Gmina stanowi potencjalną bazę surowcową dla przetwórstwa rolno-spożywczego.