Wfosigw

Ekologiczne wędrówki uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Oporowie - program edukacji ekologicznej

Wniosek o dofinansowanie projektu „Ekologiczne wędrówki uczniów klas 1 - 3 Szkoły Podstawowej w Oporowie- program edukacji ekologicznej” został pozytywnie rozpatrzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wysokość projektu 17 599,00 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 14 959,00 zł. W ramach projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, nagrody dla uczestników konkursów, zorganizowane zostaną spotkania, warsztaty oraz wycieczki m.in. na plantację wikliny w Rogowie, do Lasu Łagiewnickiego, ogrodu botanicznego i zoo w Łodzi, na baseny termalne w Uniejowie, oczyszczalni ścieków w Kutnie, cukrowni w Dobrzelinie. Celem projektu jest realizacja zadań, które rozwiną świadomość ekologiczną uczniów klas młodszych, pozwolą poznać bliskie i dalsze środowisko przyrodnicze, rożne ekosystemy oraz ich funkcje

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”

www.wfosigw.lodz.pl

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY OPORÓW

Informujemy, że Gmina Oporów realizując inwestycję pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY OPORÓW” o ogólnej wartości 60.264,50 zł, uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 44.853,00 zł, w tym pożyczka w wysokości 22.427,00 zł i dotacja w wysokości 22.426,00 zł. Projekt obejmował wymianę okien i drzwi oraz docieplenie ścian zewnętrznych.

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”

www.wfosigw.lodz.pl

Człowiek i cztery żywioły w Eko-pracowni w Zespole Szkół w Szczycie

Gmina Oporów przystąpiła do realizacji projektu pn. „Człowiek i cztery żywioły w Eko-pracowni w Zespole Szkół w Szczycie”. Wartość ogólna zadania: 43 025,00 zł. Projekt jest dofinansowany w formie dotacji zadań z dziedziny Edukacji Ekologicznej w wysokości 40 375,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Eko-pracownia zostanie utworzona w sali o pow. 45,6 m², która zostanie dostosowana do realizacji zamierzeń projektowych poprzez:

1) Wykonanie prac remontowych ( wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne, pomalowanie pomieszczenia, założenie wykładziny podłogowej i rolet okiennych)
2) Zakup 60 szt. pomocy dydaktycznych ( m.in. plansz dydaktycznych, mikroskopów, pakietów do badania wody oraz gleby, terrarium, mrówkarium, filmów DVD, modele części ciała człowieka)
3) Zakup sprzętu audio video, komputerowego, fotograficznego
4) Wyposażenie pracowni w meble szkolne
5) Zakup roślin doniczkowych

W pracowni będą się odbywać lekcje przyrody, biologii, chemii, fizyki , geografii oraz edukacji przyrodniczej. Będzie także wykorzystywana na zajęcia pozalekcyjne, spotkania, warsztaty. Przyjazne, bardziej nowoczesne miejsce pracy dla uczniów oraz realizacja programu edukacyjnego z pewnością wpłynie na osiąganie lepszych efektów wszelkich działań proekologicznych.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.wfosigw.lodz.pl

Utworzenie Ekopracowni w Zespole Szkół w Oporowie im. Jana Pawła II

Gmina Oporów przystąpiła do realizacji projektu pn. „Utworzenie Ekopracowni w Zespole Szkół w Oporowie im. Jana Pawła II”. Wartość ogólna zadania: 40 533,00 zł. Projekt jest dofinansowany w formie dotacji zadań z dziedziny Edukacji Ekologicznej w wysokości 37 973,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.W ramach projektu powstanie ekopracownia w sali o pow. 50,16 m² , do której zostanie doprowadzona woda, zostaną założone zlewy, położona glazura i terakota przy zlewach oraz pomalowane ściany. Sala zostanie wyposażona w nowe meble: 4 stoły okrągłe, 20 krzeseł, stół demonstracyjny oraz sprzęt audio video i komputerowy. Zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych ( m.in. zestawy preparatów, lornetki, lupy, kompasy, globusy, programy edukacyjne, plansze, mapa) oraz roślin doniczkowych. Pracownia da możliwość przeprowadzenia wielu ćwiczeń, doświadczeń, prezentacji multimedialnych, prowadzenia hodowli aby uczniowie mogli lepiej zrozumieć zagadnienia z ochrony i kształtowania środowiska. Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.wfosigw.lodz.pl


Zielona droga do wiedzy w Zespole Szkół w Oporowie im. Jana Pawła II

Gmina Oporów podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie „Zielona droga do wiedzy w Zespole Szkół w Oporowie im. Jana Pawła II” . Wartość ogólna zadania: 42.600,00 zł, w tym dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi : 40.000,00 zł. W ramach projektu zostanie wykonany ogródek dydaktyczny na pow. 1300 m², który będzie składał się z 6 stanowisk o tematyce przyrodniczej: Nr 1- „ Dbamy o środowisko, oczyszczamy ścieki”, Nr 2- „Bliżej gór”, Nr 3- „kochajmy ptaki”, Nr 4 – „Aleja gwiazd”, Nr 5- „Brzozowe przytulisko”, Nr 6 – „Stacja meteorologiczna”. W stanowiskach zostaną dokonane nasadzenia roślin oraz zostaną postawione tablice dydaktyczne związane z tematyka danego stanowiska. Wykonane zostaną także elementy drewniane ogródka, w tym wiata, ławki i stoły, kosze na odpady, karmnik. Zakupione zostaną również pomoce dydaktyczne ( m.in. lornetki, mikroskopy, modele kwiatów), które będą wykorzystywane na zajęciach lekcyjnych.

Termin zakończenia realizacji zadania ustalono na 17 listopada br.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.wfosigw.lodz.pl