Życzenia
Z okazji Święta Matki
życzę wiele cierpliwości i siły przy wychowywaniu pociech
Oraz mnóstwo miłości i życzliwości ze strony otaczających Was osób

Z okazji zbliżającego się dnia dziecka
życzę wszystkim dzieciom,
aby ich dzieciństwo
było jak najlepsze
i aby trwało jak najdłużej!

Z okazji Dnia Samorządowca radnym, sołtysom oraz pracownikom składam najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów zawodowych, satysfakcji z realizacji zadań podejmowanych dla dobra społeczności lokalnej oraz aby podejmowany trud był zauważony i doceniony przez całą wspólnotę

Wójt Gminy
Robert Pawlikowski
Dodano: 27 Maj 2013 przez admin
Nowy dyrektor w Zespole Szkół w Oporowie
W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Oporowie im. Jana Pawła II, ogłoszonego przez Wójta Gminy Oporów Zarządzeniem Nr 25/2013 z dnia 8 kwietnia 2013r. informuję, że w dniu 8 maja 2013r. Komisja Konkursowa wyłoniła na w/w stanowisko Kandydata Pana Tomasz Lewickiego.
Dodano: 13 Maj 2013 przez admin

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Next >>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews