Aktualności


EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Data:
Kategoria: Dofinansowania

Gmina Oporów ma udzieloną dotację do kwoty 20.600,00 zł, nie więcej niż 90% wartości kosztu całkowitego zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na Program Edukacji Ekologicznej pn. „”Umyjemy” wodę– program edukacji ekologicznej” realizowany w Szkole Podstawowej w  Oporowie.

W ramach projektu uczniowie wyjadą na 3-dniową wycieczkę do Słowińskiego Parku Narodowego podczas, której zwiedzą miejsca związane z wpływem wody na organizmy żywe  m.in.  Sea Park w Serbsku, Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego,  latarnię morską  w Czołpinie oraz wydmy łąckie. Zaplanowano także środki m.in. na mobilne planetarium, warsztaty ekologiczne,  zakup pomocy dydaktycznych oraz nagród dla laureatów konkursów tematycznie związanych z wodą np. konkurs wiersza i piosenki o wodzie „Gdzie strumyk płynie z wolna …” , konkurs fotograficzny „Woda w obiektywie”, konkurs plastyczny „Obrazy z wodą w tle” .

Realizacja projektu pozwoli na integrację całej społeczności szkolnej z rodzicami i środowiskiem lokalnym wokół zasady rozwoju zrównoważonego, czyli traktowania ochrony środowiska jako istotnego elementu gospodarowania. Celem działań zaplanowanych w ramach projektu  jest uświadomienie, że Polska ma jedne z najniższych zasobów wody na jednego mieszkańca w Europie.

www.zainwestujwekologie.pl