Aktualności


EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH NA ROK 2020/2021

Data:
Kategoria: Dofinansowania

Gmina Oporów otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotację na dofinansowanie  zadania „Program Edukacji Ekologicznej realizowany w „Nie znaczmy śmieciami ścieżek naszego życia- program edukacji ekologicznej” realizowany w Szkole Podstawowej w Oporowie, Oporów 57A   do kwoty 20 600,00 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie  na sfinansowanie 3-dniowej wycieczki do Mazurskiego Parku Krajobrazowego, warsztaty, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych oraz nagród za udział w konkursach.

Podczas działań  projektowych uczestnicy będą zwracać baczną uwagę na zaśmiecanie środowiska.  Uczestnicy poczują, że mogą mieć realny wpływ na sprawy lokalne, zmianę postaw ludzi w środowisku, a przede wszystkim na własne działania. Zrozumieją, że sortowanie śmieci i recykling to bardzo ważne zagadnienie, o którym trzeba pamiętać w każdym miejscu: szkole, w domu, na wycieczce.

  www.wfosigw.lodz.pl