Aktualności


EDUKACJA EKOLOGICZNA – „EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ”

Data:
Kategoria: Dofinansowania

Gmina Oporów otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w  wysokości 49 940,00 zł z na realizację zadania „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ogród 5-ciu zmysłów” przy Szkole Podstawowej w Szczycie. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie  na sfinansowanie zakupu wyposażenia punktu dydaktycznego (m.in. altana, stoły i ławki, ambona do obserwacji, mostek), wykonania nasadzeń  oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Ogród sensoryczny/dydaktyczny pobudzi wyobraźnię, poszerzy wiedzę przyrodniczo – ekologiczną, uwrażliwi dzieci na piękno i ochronę przyrody, zaciekawi, zachęci do obcowania z przyrodą oraz uatrakcyjni uczniom pobyt na świeżym powietrzu, pozwoli budować wrażliwość i ciekawość świata, stymulować ich rozwój fizyczny i intelektualny, pobudzi kreatywność i samodzielność, zaangażuje zmysły, wdroży do poznawania  świata poprzez doświadczenia.