Aktualności


Dotacja na piece – ważna informacja

Data:
Kategoria: Ochrona środowiska

Gmina Oporów w związku z rezygnacją 1 osoby zakwalifikowanej do otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II informuje o możliwości składania wniosków na przedmiotowe zadanie.

Dotacji udziela się do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Oporów pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II – lata 2018 -2019.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, przy czym nie może być wyższa niż: dla kotłowni węglowej do 6.500,00 zł.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie zakwalifikują się do otrzymania dotacji zostaną wpisane na listę rezerwową.

Wnioski należy składać do Urzędu Gminy Oporów w terminie do dnia 05.07.2019r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oporów, pokój nr 3 lub pod numerem tel. 24 383 11 54. Osoba do kontaktu: Barbara Saramonowicz.

  

WÓJT GMINY

         Robert Pawlikowski