Aktualności


Dofinansowanie na odnawialne źródła energii

Data:
Kategoria: Dofinansowania

Wójt Gminy Oporów

Zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału wspólnie z Gminą w konkursie o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Działania IV.1.2 Odnawialne źródła energii. Według tego działania będzie można uzyskać dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych (kwoty netto) na instalacje odnawialnych źródeł energii.

 Niebawem zostanie ogłoszony nabór wniosków więc czasu na decyzję pozostaje niewiele.

Wsparciem będą objęte:

  • instalacje fotowoltaiczne,
  • instalacje kolektorów słonecznych,
  • kotły na biomasę (pellet, zrębki drewna), kotły na zgazowanie drewna.

Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym więc mieszkańcy pokrywają go w całości.

Mieszkaniec pokrywa również koszty opracowania dokumentacji technicznej.

Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w dofinansowaniu należy skontaktować się z Urzędem Gminy i wypełnić deklarację. Jest ona dostępna zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej na stronie internetowej Urzędu. Znajdą tam Państwo również prezentację w formie krótkiego filmu dotyczącą odnawialnych źródeł energii oraz pomoc jak wypełnić deklarację.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Oporów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2021r.

Ze względu na stan epidemii spowodowany wirusem COVID-19, zachęcamy Państwa do korzystania z formy on-line. Nasz e-mail: gmina@oporow.pl.

 

 

 

 

 

 

 

Decydując się na odnawialne źródła energii zmniejszamy wydatki za rachunki, zwiększamy komfort swojego życia, przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz wpływamy na postawy kolejnych pokoleń w zakresie ochrony przyrody.

Do pobrania: