• Urząd Gminy Oporów – 24 383 11 50
  • GOPS w Oporowie – 24 383 11 53
  • Punkt Apteczny w Oporowie – 24 383 15 19
  • Ośrodek zdrowia w Oporowie – 24 383 15 00
  • SKR Oporów – 24 383 14 95
  • Szkoła Podstawowa w Oporowie – 24 383 15 51
  • Szkoła Podstawowa w Szczycie – 24 285 96 27