Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oporowie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia dnia 29 listopada 1990 z późniejszymi zmianami o pomocy społecznej.
Do Ośrodka Pomocy Społecznej mogą zgłaszać się po pomoc osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Jedną z form świadczonej pomocy jest pomoc finansowa w postaci zasiłków.
O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej. Osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji, których dochód jest wyższy niż określony w ustawie o pomocy społecznej, mogą ubiegać się o tzw. specjalny zasiłek okresowy lub specjalny celowy.

Pracownicy:
Kierownik GOPS – Maria Wyczałkowska
Pracownik socjalny – Małgorzata Markiewicz
Pracownik socjalny – Anna Słowińska
Pracownik socjalny – Malwina Modrzejewska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma swą siedzibę
w Urzędzie Gminy – pokój nr. 5
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Kontakt
tel.: 024 383 11 53
gopsoporow@poczta.onet.pl