W Urzędzie Gminy Oporów został uruchomiony Punkt konsultacyjny rządowego programu Czyste Powietrze. Punkt konsultacyjny będzie czynny w poniedziałki i w piątki w godzinach 8:00 do 13.00 .

Do zadań punktu konsultacyjnego należy:
– udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
– wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
– pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca. Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zachęcamy również do zapoznania się z regulaminem programu na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

 

Zgodnie z zapisami § 2 ust 2 pkt 5 Porozumienia udostępniamy aktualne dane, ze stanem na dzień 30.09.2022 r., dotyczących wdrażania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Oporów (liczbę złożonych Wniosków o dofinansowanie, liczbę zawartych umów o dofinansowanie, liczbę zrealizowanych przedsięwzięć, kwotę wypłaconych dotacji, dla przedsięwzięć z terenu Gminy), w celu umieszczenia ich na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Gminy.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

stan od początku trwania programu do dnia 31.12.2022 roku

Nazwa gminyLiczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zawartych umów Liczba zrealizowanych przedsięwzięćKwota wypłaconych dotacji
Gmina Oporów5246 28 295 049,89
Program Priorytetowy Czyste Powietrze stan od początku trwania programu do dnia 30.09.2022 roku
Nazwa gminyLiczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zawartych umów Liczba zrealizowanych przedsięwzięćKwota wypłaconych dotacji
Gmina Oporów514523253 965,70