Aktualności


„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) na terenie Gminy Oporów. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Oporów. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Oporowie”

Data:
Kategoria: Dofinansowania

Gmina Oporów  otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) na terenie Gminy Oporów. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Oporów. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Oporowie”

 

Wartość ogólna zadania:  2 721 000,00 zł

 

Wysokość oraz forma dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dofinansowanie w formie pożyczki oraz dotacji do łącznej wysokości 544 205,00 zł, w tym:

pożyczka do wysokości 380 944,00 zł

oraz dotacja do wysokości 163 261,00 zł.

 

Zakres zadania:

  1. Budowa 51 szt. oczyszczalni roślinno stawowych.
  2. Budowa 2 493,1mb sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do przyłączy (16 szt.) w miejscowościach Mnich-Ośrodek, Mnich-Probostwo, Mnich- Południe oraz przebudowa 1 502,4 mb sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami ( 21 szt.) w miejscowości Kurów- Wieś.
  3. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Oporowie, w tym:

– przebudowa budynku SUW,

– przebudowa osadnika na popłuczyny na odstojnik wód popłucznych

o pojemności czynnej 20 m3 wraz z przepompownią popłuczyn,

– wybudowanie zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 230 m3,

– wykonanie zbiornika na ścieki technologiczne pochodzące z chlorowni;

– przebudowę obudowy studni głębinowej Nr 1 i studni Nr 2 wraz z wymianą

pomp, rurociągów i armatury;

– wymiana istniejących rurociągów międzyobiektowych;

– przebudowa istniejącej technologii na SUW;

– utwardzenie terenu z kostki brukowej betonowej (dojazd i dojścia do budynku

SUW oraz studni).

 

 

 

www.zainwestujwekologie.pl