Aktualności


Prawo Data publikacji 02 października 2018

Informacja

Urząd Gminy Oporów informuje, że został sporządzony spis osób uprawnionych do udziału w wyborach  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyboru wójtów, zarządzonych na  21 października 2018 r. Spis jest udostępniony do wglądu od czytaj dalej…

Gospodarka odpadami

Czytaj dalej

Zielone Miasto 2040

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Czytaj dalej