Aktualności


Bez kategorii Data publikacji 16 października 2020

Informację dot. spisu rolnego

Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją ustawy powszechnym spisie rolnym w 2020 r.: Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, czytaj dalej…

Bez kategorii Data publikacji 14 października 2020

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji  Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności, dobrych decyzji zawodowych i życiowych, spokojnej i twórczej pracy, pasji w tworzeniu rzeczy pięknych i ważnych, a nade wszystko sukcesów, które idealistów bogacą, czytaj dalej…

Bez kategorii Data publikacji 09 października 2020

Informacja Wójta Gminy

WÓJT GMINY OPORÓW INFORMUJE, ŻE ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANEGO ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO WYWOŁANEGO ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA SARS – COV- 2, CZASOWO WSTRZYMUJE SPIS STANU WODOMIERZY NA TERENIE GMINY OPORÓW. W trosce o zdrowie mieszkańców czytaj dalej…

Bez kategorii Data publikacji 02 października 2020

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych. Decyzja obowiązuje czytaj dalej…

Gospodarka odpadami

Czytaj dalej

Powszechny Spis Rolny 2020

Czytaj dalej