Aktualności


Badanie ankietowe dla mieszkańców Gminy Oporów– prosimy o wypełnienie!

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Drodzy mieszkańcy!

Od 18 stycznia 2021 roku do 31 stycznia 2021 odbywa się badanie ankietowe mieszkańców Partnerstwa „Między Kutnem a Łęczycą”,  w którym uczestniczy także Gmina Oporów.

Partnerstwo działa w ramach projektu pilotażowego „Centrum Wsparcia Doradczego”, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Istotą projektu jest rozwój współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi – gminami, miastami i powiatami poprzez opracowanie wspólnych dokumentów rozwojowych .

Jednym z pierwszych kroków na drodze do opracowania Strategii Partnerstwa – dokumentu, który stanowić będzie podstawę rozwoju usług publicznych i pozwoli samorządom na sięganie po fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej jest badanie ankietowe.

Badania odbywać się w formie ankiet elektronicznych, dostępnych na stronach internetowych poszczególnych samorządów.

Formularz ankietowy dla mieszkańców liczy trzynaście pozycji, m.in. pytania o poziom usług publicznych, przyzwyczajenia transportowe czy potrzeby inwestycyjne gminy, w której mieszkamy.  Całe badanie jest anonimowe, a podmiotem przeprowadzającym ankiety jest Związek Miast Polskich.

 

Zachęcamy mieszkańców do zabrania głosu. Każda odpowiedź i każda ankieta będzie się dla nas liczyć.

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY – to bardzo ważne!

 

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mks97j9xvb