Aktualności


SPOTKANIA KONSULTACYJNE dotyczące projektu PCI BUDOWY GAZOCIĄGU

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zaprasza na:

SPOTKANIA KONSULTACYJNE dotyczące projektu PCI BUDOWY GAZOCIĄGU GUSTORZYN-WRONÓW

Etap II Leśniewice – Rawa Mazowiecka

Data spotkania:

04.02.2020 r. g. 13.00 do 15.00 Gmina Żychlin, Gmina Oporów, Gmina Bedlno
Żychliński Dom Kultury ul. Fabryczna 3, 99-320 Żychlin

Cel
Przekazanie informacji na temat projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wronów
oraz zebranie uwag i wniosków dotyczących inwestycji.

Opis Przedsięwzięcia
W ramach rozbudowy krajowej sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM planuje realizację gazociągu wysokiego ciśnienia relacji
Gustorzyn-Wronów (dł. około 316 km), który pozwoli na przesyłanie zwiększonych ilości gazu do aglomeracji warszawskiej
i łódzkiej, Radomia i jego okolic oraz do południowo-wschodnich regionów kraju. Inwestycja posiada status „Projektu
o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”).
Zakres przekazywanych informacji
• Prezentacja zakresu i harmonogramu projektu;
• Omówienie obecnego stanu prac projektowych;
• Informacje na temat podstaw prawnych realizacji inwestycji,
• Informacje na temat procedury wypłaty odszkodowań i dopłat rolnych;

Uczestnicy spotkania

Konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych stron. W szczególności zapraszamy właścicieli nieruchomości
i mieszkańców z obrębów wskazanych w załączonym szczegółowym harmonogramie. Każdy interesariusz może uczestniczyć
w spotkaniu w dogodnym, wybranym przez siebie terminie i lokalizacji. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele właściwego
miejscowo Urzędu Wojewódzkiego oraz ARIMR i gmin. Udział w spotkaniu oznacza akceptację Regulaminu Operatora
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. dla osób uczestniczących w spotkaniach konsultacyjnych w związku z realizacją
projektu budowy gazociągu Gustorzyn Wronów, który stanowi integralną część niniejszego zaproszenia-plakatu.

Składanie pytań/wniosków

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące projektu można przesyłać na adres poczty elektronicznej: komunikacja.gdansk@gaz-
system.pl oraz na adres: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie, ul. Jana Kazimierza
578, 05-126 Nieporęt, Rembelszczyzna z dopiskiem „Spotkanie informacyjne Gustorzyn-Wronów”.

Więcej informacji o inwestorze i projekcie znajdą Państwo na stronie:
www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/