Aktualności


Ograniczenie niskiej emisji – dodatkowy nabór

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Oporów, dnia 02 listopada 2018 r

 

GMINA OPORÓW

OPORÓW 25

99-322 OPORÓW

 

G.6122.2.2018

 

INFORMACJA

 

Gmina Oporów w związku z rezygnacją kilku osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II informuje o możliwości składania wniosków na przedmiotowe zadanie.

Dotacji udziela się do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Oporów pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II – lata 2018 -2019.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, przy czym nie może być wyższa niż: do kotłowni gazowej, olejowej, na biomasę do 12.000,00 zł; dla kotłowni węglowej do 6.500,00 zł.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie zakwalifikują się do otrzymania dotacji zostaną wpisane na listę rezerwową.

Wnioski należy składać do Urzędu Gminy Oporów w terminie od 05.11.2018r. do dnia 09.11.2018r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oporów, pokój nr 3 lub pod numerem tel. 24 383 11 54. Osoba do kontaktu: Barbara Saramonowicz.

 

Wójt Gminy-Robert Pawlikowski